49576515_463472750853605_7426861094223862730_n_meitu_1

MiuMiu 2019 中国新年限定系列

一众Miu Miu女孩身临上海,身着特别系列,致意中国新年,大胆口号和醒目标识,透露Miu Miu女孩的身份。

49550300 532465837260884 5940716561491082399 n - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

49576515 463472750853605 7426861094223862730 n 1 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

49933590 110138826752217 6713806885375838545 n - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

50024277 138697277149611 5754385631027219130 n - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

50078492 2092374217496603 4368413198571936634 n - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

006loM7ely1fzb1uasm4cj30ny0u0dpy 1 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

49783516 530277807375790 3374187694340417751 n - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

Miu Miu中国新年系列大片

图中所出现的限定单品官网报价如下:

MMF072 1LY3 F0008 2 1 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212143449 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

MG1232 1TG4 F0049 2 1 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212143726 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

5BH118 N88 F0615 V OOO 2 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212150728 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

MS1553 1BEW F0924 3 1 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212144238 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

5VT003 2AJB F0009 V OOM 2 1 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212144501 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

5I500C 3B4X F0118 F D065 5 1 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212144700 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

MF3174 G5Y F0028 2 1 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212144840 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

5BA115 N88 F0770 V OOO 2 1 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212144928 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

MJN079 1TIO F0009 3 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212145723 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

5BH122 2AJB F0009 V OOO 2 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

WeChat Work Screenshot 20190212145823 - MiuMiu 2019 中国新年限定系列

发表评论

电子邮件地址不会被公开。